Disclaimer

Elk kind is anders. Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om te stoppen met duimen. We kunnen helaas geen garanties geven dat het gaat lukken met onze duimhoesjes.

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nietmeerduimen.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Nietmeerduimen.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrecht

De volledige inhoud (waaronder teksten en beeldmateriaal) van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor sommige delen ligt het auteursrecht bij Nietmeerduimen.nl, voor andere delen behoort het toe aan derden waarbij Nietmeerduimen.nl toestemming heeft gekregen om het op haar website en mediakanalen te gebruiken.

Kopiëren, bewerken of elk ander gebruik van de website of delen ervan is niet toegestaan zonder de voorafgaande en schriftelijk toestemming van Nietmeerduimen.nl of van de derde rechthebbende.

© Nietmeerduimen.nl. Alle rechten voorbehouden.